h اشعار زیبا مخصوص نیمه شعبان و ولادت مهدی موعود + 2 پوستر با کیفیت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اشعار زیبا مخصوص نیمه شعبان و ولادت مهدی موعود + 2 پوستر با کیفیت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اشعار زیبا مخصوص نیمه شعبان و ولادت مهدی موعود + 2 پوستر با کیفیت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اشعار زیبا مخصوص نیمه شعبان و ولادت مهدی موعود + 2 پوستر با کیفیت

اشعار زیبا مخصوص نیمه شعبان و ولادت مهدی موعود + 2 پوستر با کیفیت

اشعار زیبا مخصوص نیمه شعبان و ولادت مهدی موعود + 2 پوستر با کیفیت

رسيدن از آن سو چراغی به دست غرور غزل را نگاهت شکست

به يمن قدمهاي پر نور تو هزاران ستاره به چشمم نشست

من از شب چکيدم، تو از روشنی اميدی به پيوند من با تو هست

اگر در حريم تو پر می زنم گرفتم دلی را به روی دو دوست

قسم بر طريق پر آشوب عشق تمام وجودم به نامت شده‌ست

امير رزق آبادی

...

بعد تو چندین قیامت دیر شد ما را ببخش مِهر مُرد و ماه در زنجیر شد ما را ببخش

راوی این قصه از یعقوب یادی هم نکرد یوسف این قصه دیگر پیر شـد ما را ببخش

نازنینا عدل ما را کشت، تو دیگر مکش مهربانا! ظلم عالم گیر شد ما را ببخش

ازحدیث قدسی چشمت کسی شرحی نخواند مصحف زلف تـو بد تفسیر شد ما را ببخش

ماندانستیم راز عقل و سرّ عشق چیست عقل مُرد و عاشقی تحقیر شد ما را ببخش

تیرمان بر سنگ خورد و خون مان بر خاک ریخت سهم مان دنیای پر نـخجیر شـد ما را ببخش

مدتی گر عاشقی از یاد رفت از ما مرنج اندکی گر مثنوی تــأخیر شد ما را ببخش

علیرضا قزوه

29 خرداد 1392