h تشویق علی کریمی با لقب جدید توسط تراکتورسازان! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تشویق علی کریمی با لقب جدید توسط تراکتورسازان!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تشویق علی کریمی با لقب جدید توسط تراکتورسازان!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تشویق علی کریمی با لقب جدید توسط تراکتورسازان!

تشویق علی کریمی با لقب جدید توسط تراکتورسازان!

بازیکن جدید تیم تراکتورسازی با لقبی جدید مورد تشویق قرار گرفت.

علی کریمی بازیکن جدید تراکتورسازی تبریز بامداد امروز به تبریز رسید.*هواداران بسیار زیادی برای استقبال از کریمی در فرودگاه شهید مدنی تبریز حاضر شدند. *هواداران حاضر در فرودگاه کریمی را با شعار «کریمی کاپرفیلد» مورد تشویق قرار دادند و لقب جدیدی را برای این بازیکن انتخاب کردند. در یک دوره ای بین کریمی و و هواداران تبریزی رابطه خوبی برقرار نبود اما شب گذشته آنها با هم آشتی کردند.

*ازدحام فراوان هواداران باعث برهم خوردن نظم فرودگاه شده بود.

*هواداران بنری را آماده کرده بودند که روی آن نوشته بود «کریمی به دره مرگ خوش‌ آمدی»، هواداران تراکتورسازی، تبریز را دره مرگ برای حریفان خود می‌دانند که هر تیمی که در آنجا حضور پیدا می‌کند با شکست شهر را ترک می کند.

*با توجه به ازدحام فراوان جمعیت کریمی به اتومبیل باشگاه انتقال داده شد تا به هتل برود.

26 خرداد 1392