h حداد عادل به این شکل رای داد + تصویر کارت ملی و شناسنامه وی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حداد عادل به این شکل رای داد + تصویر کارت ملی و شناسنامه وی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حداد عادل به این شکل رای داد + تصویر کارت ملی و شناسنامه وی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حداد عادل به این شکل رای داد + تصویر کارت ملی و شناسنامه وی

حداد عادل به این شکل رای داد + تصویر کارت ملی و شناسنامه وی

حداد عادل به این شکل رای داد + تصویر کارت ملی و شناسنامه وی

24 خرداد 1392