h جزئیات اخذ مالیات 20 درصدی از حسابهای بانکی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

جزئیات اخذ مالیات 20 درصدی از حسابهای بانکی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,جزئیات اخذ مالیات 20 درصدی از حسابهای بانکی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,جزئیات اخذ مالیات 20 درصدی از حسابهای بانکی

جزئیات اخذ مالیات 20 درصدی از حسابهای بانکی

بانک مرکزی ادعای روزنامه اقتصادی فرانسوی «لزاکو» را رد کرد. بانک مرکزی ایران عطف به خبر منتشره در برخی از رسانه های جمعی به اطلاع می رساند: ادعای روزنامه اقتصادی فرانسوی «لزاکو» با موضوع اخذ مالیات 20% پس از انتخابات از حساب های بانکی ایرانیان ،صحت نداشته و از اساس کذب محض است.

3131

24 خرداد 1392