h با این روش دیگر در هنگام درس خواندن خوابتان نمی برد!+عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

با این روش دیگر در هنگام درس خواندن خوابتان نمی برد!+عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,با این روش دیگر در هنگام درس خواندن خوابتان نمی برد!+عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,با این روش دیگر در هنگام درس خواندن خوابتان نمی برد!+عکس

با این روش دیگر در هنگام درس خواندن خوابتان نمی برد!+عکس

با این روش دیگر در هنگام درس خواندن خوابتان نمی برد!+عکس

عکسی از دانشجویی در دانشگاه مدرس (هند) در سال ۱۹۴۸ هنگام مطالعه در شب ، مو های خود را به دیوار می بستند تا خوابشان نبرد …!

 عکسی از دانشجویی در دانشگاه مدرس (هند) در سال ۱۹۴۸ هنگام مطالعه در شب ، مو های خود را به دیوار می بستند تا خوابشان نبرد …!

22 خرداد 1392