h همایش دختران و زنان حامی علی اکبر ولایتی + گزارش تصویری - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

همایش دختران و زنان حامی علی اکبر ولایتی + گزارش تصویری,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,همایش دختران و زنان حامی علی اکبر ولایتی + گزارش تصویری,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,همایش دختران و زنان حامی علی اکبر ولایتی + گزارش تصویری

همایش دختران و زنان حامی علی اکبر ولایتی + گزارش تصویری

21 خرداد 1392