h کم جمعیت ترین کشور جهان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کم جمعیت ترین کشور جهان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کم جمعیت ترین کشور جهان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کم جمعیت ترین کشور جهان

کم جمعیت ترین کشور جهان

شاید بسیاری کشور واتیکان را به خاطر وسعت بسیار محدود آن به عنوان کم جمعیت ترین کشور جهان بشناسند در صورتی که این عنوان متعلق به کشوری در میان اقیانوس آرام است. جام ، نام این جزیره پیت کرن بوده و طبق آخرین سرشماری 48 نفر جمعیت دارد که از این حیث کم جمعیت ترین کشور جهان نام دارد.

این کشور علیرغم آنکه مدتهاست خود را به عنوان کشوری مستقل عنوان داشته اما با این شرایط از دید کشور انگلستان به عنوان مستعمره این کشور در ماورای آبها تلقی می شود و حتی ملکه انگلستان نیز خود را مالک این سرزمین می داند.

20 خرداد 1392