h دانلود مناظره نماینده سعید جلیلی و حسن روحانی در برنامه دیروز امروز فردا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دانلود مناظره نماینده سعید جلیلی و حسن روحانی در برنامه دیروز امروز فردا,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دانلود مناظره نماینده سعید جلیلی و حسن روحانی در برنامه دیروز امروز فردا,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دانلود مناظره نماینده سعید جلیلی و حسن روحانی در برنامه دیروز امروز فردا

دانلود مناظره نماینده سعید جلیلی و حسن روحانی در برنامه دیروز امروز فردا

دانلود مناظره نماینده سعید جلیلی و حسن روحانی در برنامه دیروز امروز فردا

ظهور12 : یکی از ‌مناظره‌های انتخاباتی یازدهم با حضور نمایندگان سعید جلیلی و حسن روحانی حول موضوع سیاست داخلی و خارجی در «دیروز، امروز، فردا» با اجرای رنجبران برگزار شد.علی باقری به نمایندگی از سعید جلیلی و محمود واعظی به نمایندگی از روحانی روبه روی یکدیگر قرار گرفته و در مورد مسائل مختلف، از جمله پرونده هسته‌ای ایران به مناظره پرداختند.

دانلود مناظره / لینک کمکی

17 خرداد 1392