h تضمین سعید جلیلی برای احمدی نژاد نشدن ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تضمین سعید جلیلی برای احمدی نژاد نشدن !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تضمین سعید جلیلی برای احمدی نژاد نشدن !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تضمین سعید جلیلی برای احمدی نژاد نشدن !

تضمین سعید جلیلی برای احمدی نژاد نشدن !

عید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در گیلان در پاسخ به این سوال که "چه تضمینی وجود دارد مثل احمدی‌نژاد نشوید"، گفت: "در دوره قبل گفتمان ما، گفتمان انقلاب بود و احمدی‌نژاد هم بر همین گفتمان تاکید داشت ولی در ادامه، حب قدرت وی را منحرف کرد؛ بنده پایبند به ایستادگی بر گفتمان انقلاب و تابع محض رهبری هستم.

14 خرداد 1392