h غم پسران هاشمی در مجلس ختم !/عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

غم پسران هاشمی در مجلس ختم !/عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,غم پسران هاشمی در مجلس ختم !/عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,غم پسران هاشمی در مجلس ختم !/عکس

غم پسران هاشمی در مجلس ختم !/عکس

غم پسران هاشمی در مجلس ختم !/عکس

پسران آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم ترحیم خواهر زاده وی

11 خرداد 1392