h تف ریختن یک دانشجو به رئیس جمهوری سابق - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تف ریختن یک دانشجو به رئیس جمهوری سابق,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تف ریختن یک دانشجو به رئیس جمهوری سابق,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تف ریختن یک دانشجو به رئیس جمهوری سابق

تف ریختن یک دانشجو به رئیس جمهوری سابق

ظهور12 : باچلت در شهر آریکا در شمال شیلی در حال خوش و بش با جمعی از هوادارانش بود که الیاس سانهوزا دانشجویی بیست و سه ساله به صورت وی آب دهان پرتاب کرد.

پلیس بلافاصله این دانشجوی معترض را بازداشت کرد و سانهوزا در هنگام انتقال به خودروی پلیس به خبرنگاران گفت از این کار متاسف نیست و وی سزاوارش بود.

در زمان ریاست جمهوری باچلت بین سال های دو هزار و شش تا دو هزار و ده، جنبشی دانشجویی در شیلی به راه افتاد که در زمان حاضر هم بسیار قدرتمند شده است.

باچلت پس از این حادثه در جمع هوادارانش گفت: امروز کسی که دموکراسی را نمی فهمد به من حمله کرد. من می خواهم به آنها بگویم که اگر می خواهند مرا تهدید کنند پس من را نشناخته اند.

سباستین پینرا رئیس جمهور فعلی شیلی همانند دیگر سیاستمداران این کشور این عمل را تقبیح کرد.اخیرا اعتراضات دانشجویی در شیلی بسیار تشدید شده است.

11 خرداد 1392