h رئال مادرید به دنبال ستاره پرسپولیسی ها - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رئال مادرید به دنبال ستاره پرسپولیسی ها,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رئال مادرید به دنبال ستاره پرسپولیسی ها,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رئال مادرید به دنبال ستاره پرسپولیسی ها

رئال مادرید به دنبال ستاره پرسپولیسی ها

رئال مادرید به دنبال ستاره پرسپولیسی ها

ظهور12 : باشگاه رئال مادرید برای جذب انصاری فرد ابراز علاقه کرده است. سایت اسکای بت با درج این خبر از احتمال حضور مهاجم کنونی باشگاه پرسپولیس در رئال مادرید خبر داده است…

سایت خبری اسکای بت مدعی شد کریم انصاری فرد بازیکن کنونی باشگاه پرسپولیس مورد توجه باشگاه رئال مادرید اسپانیا قرارگرفته است.

این سایت که از زیر مجموعه سایت های مربوط به سایت اصلی اسکای است از تمایل باشگاه رئال مادرید برای جذب انصاری فرد پرده برداشته است. با توجه به اینکه اخبار این سایت چندان معتبر نیست نمی توان صحت این خبر را تایید کرد اما با توجه به اینکه مدیر برنامه های انصاری فرد یعنی فاضلی رابطه خوبی با باشگاه رئال مادرید دارد و بازیکنانی نظیر مسعود اوزیل از طریق این کارگزار رسمی فیفا به رئال رفته می توان این خبر را تا حدودی هم جدی گرفت.

یکی از دلایلی که خبر درج شده بر روی سایت اسکای بت را زیر سوال می برد این است سایت مورد نظر همواره اخباری را روی خروجی خود قرار می دهد که بیشتر به احتمال می ماند تا واقعیت.

11 خرداد 1392