h علی کریمی: بايد ببينيم رويانيان جرات دارد به دايي چک هاي دستفروشان را بدهد!؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

علی کریمی: بايد ببينيم رويانيان جرات دارد به دايي چک هاي دستفروشان را بدهد!؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,علی کریمی: بايد ببينيم رويانيان جرات دارد به دايي چک هاي دستفروشان را بدهد!؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,علی کریمی: بايد ببينيم رويانيان جرات دارد به دايي چک هاي دستفروشان را بدهد!؟

علی کریمی: بايد ببينيم رويانيان جرات دارد به دايي چک هاي دستفروشان را بدهد!؟

علي کريمي نسبت به صحبت‌هاي مديرعامل پرسپوليس در جمع هواداران واکنش نشان داد.

به گزارش ظهور12 ، علي کريمي در واکنش به صحبت هاي مديرعامل پرسپوليس که در جمع هواداران از او انتقاد کرده بود در کد هواداري خود نوشت:

رويانياني که حرف هايش به ساعت نمي کشد و خودش تکذيب مي کند ارزش فکر کردن ندارد.

وي افزود: بايد ببينيم رويانيان جرات دارد به دايي چک هاي دستفروشان را بدهد!؟

11 خرداد 1392