h فشار به عارف و روحانی برای تحریم انتخابات یازدهم - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فشار به عارف و روحانی برای تحریم انتخابات یازدهم,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فشار به عارف و روحانی برای تحریم انتخابات یازدهم,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فشار به عارف و روحانی برای تحریم انتخابات یازدهم

فشار به عارف و روحانی برای تحریم انتخابات یازدهم

فشار به عارف و روحانی برای تحریم انتخابات یازدهم

خبرگزاری فارس خبر داد که جریان تندرو اصلاحات به صورت مستقیم و غیر مستقیم جلساتی برگزار کردند و به عارف و روحانی جهت کناره‌گیری از کاندیداتوری در انتخابات و تحریم این حماسه سیاسی، فشار وارد می‌کنند که تا به حال این فشارهای داخلی  بی‌نتیجه بوده و این دو نامزد اصلاحات اعلام کردند تا آخر در صحنه می‌مانیم.

7 خرداد 1392