h دلایل مضحک وهابی ها برای حرام کردن کفتر بازی! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دلایل مضحک وهابی ها برای حرام کردن کفتر بازی!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دلایل مضحک وهابی ها برای حرام کردن کفتر بازی!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دلایل مضحک وهابی ها برای حرام کردن کفتر بازی!

دلایل مضحک وهابی ها برای حرام کردن کفتر بازی!

دلایل مضحک وهابی ها برای حرام کردن کفتر بازی!

یک مفتی وهابی سلفی در فتوایی تربیت کبوتر در پشت بام منزل را حرام اعلام کرد. به نقل از شبستان، دکتر« ابو البراء» مفتی وهابی سلفی با صدور فتوایی عجیب اعلام کرد: تربیت کبوتر در پشت بام حرام است، زیرا باعث سوء استفاده از کودکان می شود.

در این فتوا آمده است: منحرف به کودکان می گوید: آیا می خواهی کبوتر را در پشت بام منزلمان ببینی؟ سپس فاجعه رخ می دهد!!!

این فتوای عجیب اولین فتوا نیست چرا که مفتی های دیگر سعودی نیز از این فتواهای عجیب همچون حرام بودن استفاده از کولر در هنگام نبودن همسر صادر کرده اند؛ برخی از شخصیت های عربستانی معتقدند که فتواهای عجیب از سوی برخی مفتی ها برای ایجاد شهرت صادر می شود و هیچ مبنای شرعی و دینی ندارد.

6 خرداد 1392