h وضعیت یارانه های نقدی در بودجه سال 92 - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وضعیت یارانه های نقدی در بودجه سال 92,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وضعیت یارانه های نقدی در بودجه سال 92,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وضعیت یارانه های نقدی در بودجه سال 92

وضعیت یارانه های نقدی در بودجه سال 92

ایسنا: سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی مجلس یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداختی به مردم تغییری نمی‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با اشاره به جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) این کمیسیون گفت که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی مجلس یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداختی به مردم تغییری نمی‌کند.

جعفر قادری اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به نحوه هزینه‌کرد درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 مصوب کرد که 41 هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یابد و بر این اساس یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی تغییری نخواهد داشت.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، بر اساس مصوبه این کمیسیون 9 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی نیز به بخش تولید، بهداشت و همچنین دولت اختصاص خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، پیش از این کمیسیون تلفیق هزینه‌کرد درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ ها را به گونه‌ای پیش‌بینی کرده بود که باید از مبلغ یارانه نقدی پرداختی به مردم کم شود یا باید دهک‌هایی از دریافت یارانه حذف شوند اما رییس مجلس از کمیسیون تلفیق تا این مصوبه را به گونه‌ای تغییر دهند که یارانه نقدی پرداختی به مردم تغییری نکند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون در جلسه عصر امروز درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، خاطرنشان کرد: در این جلسه قرار شد دولت بر اساس قانون دستگاه متولی تعیین نرخ تضمینی گندم را مشخص کند و مجلس در این رابطه ورود نکند زیرا بر اساس قانون برنامه پنجم تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در اختیار شورای اقتصاد است.

1 خرداد 1392