h احمدی نژاد به نفع سعید جلیلی کنار کشید - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

احمدی نژاد به نفع سعید جلیلی کنار کشید,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,احمدی نژاد به نفع سعید جلیلی کنار کشید,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,احمدی نژاد به نفع سعید جلیلی کنار کشید

احمدی نژاد به نفع سعید جلیلی کنار کشید

احمدی نژاد به نفع سعید جلیلی کنار کشید

ظهور12 : به گزارش خبرگزاری فارس، برخی گزارش ها حاکی است داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کاندیدا شده بود، به نفع سعید جلیلی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده است اما تاکنون اعلام رسمی در این باره صورت نگرفته است.

30 اردیبهشت 1392