h فیگور بدنسازی دکتر علی شریعتی + تصویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فیگور بدنسازی دکتر علی شریعتی + تصویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فیگور بدنسازی دکتر علی شریعتی + تصویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فیگور بدنسازی دکتر علی شریعتی + تصویر

فیگور بدنسازی دکتر علی شریعتی + تصویر

فیگور بدنسازی دکتر علی شریعتی + تصویر

تصویر زیر یکی از تصاویر کمتر دیده شده از دکتر علی شریعتی است که وی را در حال نمایش عضلاتش نشان می دهد.

29 اردیبهشت 1392