h بدهی رئیس جمهور فعلی و آینده کشور به صاحب این عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بدهی رئیس جمهور فعلی و آینده کشور به صاحب این عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بدهی رئیس جمهور فعلی و آینده کشور به صاحب این عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بدهی رئیس جمهور فعلی و آینده کشور به صاحب این عکس

بدهی رئیس جمهور فعلی و آینده کشور به صاحب این عکس

بدهی رئیس جمهور فعلی و آینده کشور به صاحب این عکس

ظهور12 : تصویری که در پیش رو دارید، در سال های پایانی دفاع مقدس به دام دوربین عکاسی گرفتار شده است. «عباس دلخراش» پدری از اهالی راه آهن تهران، بالای سر پیکر فرزند نوزادش «قادر» نشسته است. «قادر» در بمباران تهران توسط ارتش بعثی صدام، به شهادت رسیده است.

حضرات کاندیداهای ریاست جمهوری و رییس جمهور فعلی، که احساس تکلیف، آن ها را به زحمت انداخته است، بد نیست یک نسخه از این عکس را قاب گرفته و در دفتر کارشان در پاستور نصب کنند تا یادشان نرود چه بدهی کمرشکنی به این ملت دارند و چه مسئولیت سنگینی را بر دوش. شاید مفید به حالشان باشد.

26 اردیبهشت 1392