h پخش بدون سانسور حرکت نژاد پرستانه فیروز کریمی در برنامه 90 + فیلم - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پخش بدون سانسور حرکت نژاد پرستانه فیروز کریمی در برنامه 90 + فیلم,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پخش بدون سانسور حرکت نژاد پرستانه فیروز کریمی در برنامه 90 + فیلم,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پخش بدون سانسور حرکت نژاد پرستانه فیروز کریمی در برنامه 90 + فیلم

پخش بدون سانسور حرکت نژاد پرستانه فیروز کریمی در برنامه 90 + فیلم

پخش بدون سانسور حرکت نژاد پرستانه فیروز کریمی در برنامه 90 + فیلم

ظهور12 : در برنامه دوشنبه شب این هفته برنامه نود یکی از حاشیه ای ترین صحنه های اتفاق افتاده در فوتبال ایران در یک اقدام قابل توجه بدون سانسور صدا و تصویر به نمایش گذاشته شد و جسارت نودیون در بوق نگذاشتن به جای الفاظ نا مناسب استفاده شده از سوی فیروز کریمی پخش شد.

فیروز کریمی که همیشه می تواند در مرکز حاشیه قرار داشته باشد، در پایان دیدار تیمش برابر فجر سپاسی به شدت نسبت به بیتو، بازیکن سیه چرده فجر سپاسی فحاشی کرد و حتی او را آدمخوار خطاب کرد و از داود حقی هافبک تیم خودش خواست که از این بازیکن فاصله بگیرد تا از گزندش در امان باشد.

این موضوع در برنامه نود دوشنبه شب به نمایش گذاشته شد و در زمانی کم انعکاس جهانی یافته و با محکومیت ایرانی های زیادی مواجه شده است

بعد از پخش بدون سانسور تصاویر و صدای فیروز کریمی، فردوسی پور حرکات و رفتار استفاده شده از سوی کریمی را اقدامی نژاد پرستانه قلمداد کرد و به صورتی تلویحی خواهان برخورد مقامات مربوطه با این اقدام ناپسند فیروز کریمی شد. در واقع به نوعی در این آیتم از برنامه نود، زمینه های محرومیت فیروز کریمی فراهم گردید.

...

دانلود فیلم

17 اردیبهشت 1392