h عکس های عجیب ترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 92 - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس های عجیب ترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 92,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس های عجیب ترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 92,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس های عجیب ترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 92

عکس های عجیب ترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 92

عکس های عجیب ترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 92

ظهور12 : حضور برخی افراد و چهره های عجیب در هر دوره ثبت نام انتخابات همیشه باعث ناراحتی بسیاری از مردم درباره اصلاح نکردن این قانون میشود .

البته شاید دلایل قانع کننده ای بر لزوم وجود این قانون وجود دارد که امیدواریم یک بازنگری در آن صورت بگیرد تا تصمیم درست اتخاذ شود

17 اردیبهشت 1392