h کتک کاری با زنان فمینیست لخت در فرانسه + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کتک کاری با زنان فمینیست لخت در فرانسه + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کتک کاری با زنان فمینیست لخت در فرانسه + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کتک کاری با زنان فمینیست لخت در فرانسه + تصاویر

کتک کاری با زنان فمینیست لخت در فرانسه + تصاویر

کتک کاری با زنان فمینیست لخت در فرانسه + تصاویر

وبلاگ یادداشت های یک عجم نوشت : یک گروه از کاتولیک های فرانسه راهپیمایی در حمایت از ارزش های خانواده به راه انداختند اما در مسیر حرکت این مسیحیان، چند زن لخت عضو  گروه‌ رادیکال فمینیستی فیمن مزاحمت ایجاد کردن، با شعار های تحریک آمیز و پوشیدن لباس زنان راهبه، خشم فرانسوی های متدین را برانگیختن. این اقدامات طرفداران ازدواج با همجنس، مخالفین همجسبازی را مجبور به حمله به دختران فاحشه فمینیست کرد و کاتولیک های فرانسه آن زنان هرزه را بشدت کتک زدن. از همه طرف مشت و لگد و سیلی  به سمت گروه فیمن زده میشد. (بعضی از مسیحیان تلاش کردن گروه فیمن راه نجات دهند).

گروه های انارشیست و کمونیست به کمک فمینیستها شتافتن و حتی زنان و کودکان مسیحی را مورد ضرب و شتم قرار دادن.

 در این میان ملی گرایان فرانسه هم که دل خوش ای از فیمن نداشتن با دیدن چنین وحشیگری، به میدان نبرد آمدن. جمعیت خشمگین به زنان فمینیست لخت حمله کرده و آنقدر زیاد بودن که پلیس هم نتوانست همجنسبازان و طرفدارانشان را نجات دهد و به ناچار همگی متواری شدند .

مسلمانان فرانسوی هم واکنش مناسب نشان دادن:

گروه‌ رادیکال فمینیستی فیمن پرچم " لااله الاالله محمد رسول الله " را روبروی یک مسجد آتش زدند و سپس قصد داشتند با بدن لخت وارد مسجد شوند. بعضی از فمینیست های روبروی مسجد از کمونیستهای افراطی ایرانی بودند.

13 اردیبهشت 1392