h عکسی تامل برانگیز از سخنرانی احمدی نژاد در میان مردم رشت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکسی تامل برانگیز از سخنرانی احمدی نژاد در میان مردم رشت,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکسی تامل برانگیز از سخنرانی احمدی نژاد در میان مردم رشت,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکسی تامل برانگیز از سخنرانی احمدی نژاد در میان مردم رشت

عکسی تامل برانگیز از سخنرانی احمدی نژاد در میان مردم رشت

عکسی تامل برانگیز از سخنرانی احمدی نژاد در میان مردم رشت

در حالی محمود احمدی نژاد در سفرش به گیلان در ورزشگاه ازادی حاضر به سخنرانی شد که استقبال مردمی از این حضور رئیس جمهور مانند دفعات قبلی نبود و حتی اتوبوس های استانداری هم نتوانست این ورزشگاه را شلوغ تر کند !

11 اردیبهشت 1392