h تک فرزندی چه عواقبی را درپی خواهد داشت ؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تک فرزندی چه عواقبی را درپی خواهد داشت ؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تک فرزندی چه عواقبی را درپی خواهد داشت ؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تک فرزندی چه عواقبی را درپی خواهد داشت ؟

تک فرزندی چه عواقبی را درپی خواهد داشت ؟

ایسنا: دکتر"بهرام نوابی‌فر" ، تک فرزندی را یکی از چالش‌های پیش روی خانواده‌های امروزی دانست و افزود: بر اساس آموزه‌های دینی فرزندان در یک خانواده از جایگاه خاصی برخوردارند و بیشتر بودن تعداد آن‌ها با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و... خانواده‌ها امری پسندیده است.

به گفته نوابی‌فر در حال حاضر در جامعه ما به علت مسائل و مشکلات معیشتی، رفاهی و... زیاد بودن تعداد فرزندان مورد توجه نیست و اکثر خانواده‌ها به سمت اتخاذ سیاست تک فرزندی پیش می‌روند.

نوابی‌فر گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه در صورت افزایش تعداد فرزندان، خانواده نمی‌تواند شرایط مناسب زندگی را برای آن‌ها فراهم کند، لذا بیشتر خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به سمتی حرکت کنند که تعداد فرزندان را کمتر کنند.

این جامعه‌شناس کرمانشاهی ادامه می‌دهد که به ازای افزایش تعداد فرزندان خانواده، فرصت برخورداری از امکانات آموزشی، رفاهی، تربیتی برای تک تک آنها کمتر می‌شود، البته باید توجه داشت که تک فرزندی نیز می‌تواند مشکلات و پیامدهای خاص خودش را داشته باشد.

به گفته این جامعه‌شناس، اگرچه تک فرزندی مزایای قابل توجهی دارد و فرصت برخورداری از امکانات بیشتری را برای فرزندان فراهم می‌کند، اما خانواده‌ها باید همه احتمالات را در نظر گرفته و احتمال مرگ و میر، مشکلات سلامتی، مثمر ثمر بودن در جامعه و... را نیز در این انتخاب خود مد نظر قرار دهند.

وی افزود: در صورتی که سیاست تک فرزندی در خانواده‌ای لحاظ شود و به هر دلیلی آن فرزند نتواند به خواسته‌ها و آمال والدین خود جامه عمل بپوشاند، آن خانواده با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند که گاه می‌تواند بنیاد خانواده را سست کند.

نوابی‌فر کوچک شدن خانواده‌ها را یکی دیگر از مشکلات پیش روی اتخاذ سیاست تک فرزندی در خانواده برشمرد و افزود: گاهی جبران این چنین تصمیماتی شدنی نیست و لذا خانواده‌ها باید با آگاهی و تصمیم درست نسبت به این گونه تصمیم‌گیری‌ها اقدام کنند، تا شاید از این طریق با آینده کم دغدغه‌تری مواجه شوند.

10 اردیبهشت 1392