h امام خمینی خطاب به آیت الله خامنه ای : لباس سربازی چه قدر برازنده شماست! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

امام خمینی خطاب به آیت الله خامنه ای : لباس سربازی چه قدر برازنده شماست!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,امام خمینی خطاب به آیت الله خامنه ای : لباس سربازی چه قدر برازنده شماست!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,امام خمینی خطاب به آیت الله خامنه ای : لباس سربازی چه قدر برازنده شماست!

امام خمینی خطاب به آیت الله خامنه ای : لباس سربازی چه قدر برازنده شماست!

امام خمینی خطاب به آیت الله خامنه ای : لباس سربازی چه قدر برازنده شماست!

وبلاگ مظلوم مقتدر نوشت : جبهه که می رفت،لباس نظامی می پوشید.ته دلش هنوز مردد بود که کنار گذاشتن لباس روحانیت کار درستی است یا نه؟!

جمعه باید خودش را به تهران می رساند تا گزارشی از جنگ به محضر امام ارائه بدهد و برای خواندن خطبه به مصلی برود.به اتاق امام که رسید شروع کرد به باز کردن بند پوتین هایش.امام پشت پنجره ایستاده بود و با لبخند نگاهش می کرد.

وارد اتاق شد دست امام را بوسید.امام آرام به پشتش زد وفرمود:زمانی پوشیدن لباس سربازی در عرف ما خلاف مروت بود،ولی الان می بینم چه قدر برازنده شماست!

گل از گلش شکفت.خیالش راحت شده بود .از آن پس لباس نظامی را که می پوشید لذت می برد وافتخار می کرد.

9 اردیبهشت 1392