h علیرضا زاکانی بخاطر شکایت جریان انحرافی دادگاهی خواهد شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

علیرضا زاکانی بخاطر شکایت جریان انحرافی دادگاهی خواهد شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,علیرضا زاکانی بخاطر شکایت جریان انحرافی دادگاهی خواهد شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,علیرضا زاکانی بخاطر شکایت جریان انحرافی دادگاهی خواهد شد

علیرضا زاکانی بخاطر شکایت جریان انحرافی دادگاهی خواهد شد

علیرضا زاکانی بخاطر شکایت جریان انحرافی دادگاهی خواهد شد

علیرضا زاکانی قرار است در جلسه دادگاه فردا، اسناد و مدارک تخلفات شرکت خودروسازی سایپا را در اختیار دادگاه قرار دهد.شکایت سایپا از زاکانی مربوط است به اظهارات 3 سال گذشته که در جریان تحقیق و تفحص از سایپا صورت گرفته بود.

علیرضا زاکانی دی ماه 89 با اشاره به اقدامات غیرقانونی انجام شده در جریان خصوصی‌سازی شرکت سایپا از نقش جریان انحرافی در این شرکت خودروسازی و سوء استفاده های گسترده مالی از آن پرده برداشت.

7 اردیبهشت 1392