h دروازه بان محبوب پرسپولیس در کنار همسر و فرزندش - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دروازه بان محبوب پرسپولیس در کنار همسر و فرزندش,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دروازه بان محبوب پرسپولیس در کنار همسر و فرزندش,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دروازه بان محبوب پرسپولیس در کنار همسر و فرزندش

دروازه بان محبوب پرسپولیس در کنار همسر و فرزندش

دروازه بان محبوب پرسپولیس در کنار همسر و فرزندش

همسر نیلسون دروازه بان محبوب برزیلی پرسپولیس از زندگی در ایران بسیار راضی است و به هموطنان خود هم توصیه می کند که به کشورمان سفر کنند.

5 اردیبهشت 1392