h محسن رضایی با گاردیل اتوبان تصادف کرد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

محسن رضایی با گاردیل اتوبان تصادف کرد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,محسن رضایی با گاردیل اتوبان تصادف کرد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,محسن رضایی با گاردیل اتوبان تصادف کرد

محسن رضایی با گاردیل اتوبان تصادف کرد

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم گفت: برخورد خودروی حامل محسن رضایی کاندیدای احتمالی یازدهمین دوره ریاست جمهوری با گاردریل اتوبان باعث خسارت جدی به خودرو شد و در عین حال وضعیت محسن رضایی خوب است و وی آسیبی ندیده است.

به گزارش انتخاب به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد رضا آقا باقری گفت: شب گذشته برخورد اتومبیل حامل محسن رضایی با گاردریل اتوبان در محور زنجان – قزوین موجب بروز سانحه ی تصادف شد که در این تصادف خودروی حامل رضایی آسیب دید ولی خود آقای رضایی آسیبی ندیده است و وضعیت خوبی دارد.

3 اردیبهشت 1392