h اخبار جدید از گرفتن وام ازدواج - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اخبار جدید از گرفتن وام ازدواج,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اخبار جدید از گرفتن وام ازدواج,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اخبار جدید از گرفتن وام ازدواج

اخبار جدید از گرفتن وام ازدواج

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی مدیرکل اعتبارات این بانک با اشاره به اینکه تسهیلات قرض الحسنه صرفا باید در امور قرض الحسنه هزینه شود اظهارداشت: سرفصل های پرداخت قرض الحسنه عبارتند از ازدواج، اشتغال و اشتغال خانگی، دیه زندانیان معسر ، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، بیماری، تحصیل و سایر موارد که به دلیل تعدد این سرفصلها بایستی با مدیریت برخی اولویتهای مهم تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود.

وی با بیان اینکه اولویت‌های اشاره شده در قالب تکالیف بودجه ، مصوبات هیات وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و سفرهای استانی تبلور پیدا‌ و توسط بانک های عامل به افراد پرداخت می شود، افزود:پرداخت وام ازدواج از اولویت های بانک مرکزی است و بر این اساس در سال 90 یک میلیون و 253 هزار و654 فقره تسهیلات ازدواج از طریق 10 بانک به میزان 33 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، این آمار در سال 91، 934هزار و 734 فقره بوده که نسبت به سال 90 روند کاهشی تقریبا 20 درصدی را داشته است.

میرمحمد صادقی افزایش تکالیف بودجه ای مربوط به قرض الحسنه در سال 91 ، افزایش سقف وام ازدواج در فروردین ماه سال گذشته، نرخ رشد کاهنده سپرده های قرض الحسنه و افزایش تکالیف دولتی را از دلایل عمده کاهش 20درصدی پرداخت وام ازدواج در سال 91 برشمرد و افزود: آمار پرداختی وام ازدواج از نظر مبلغ در سال 91، به میزان 29 هزار و 500 میلیارد ریال و درسال 90، 33 هزار میلیارد ریال‌ بوده است.

مدیرکل اعتبارات درخصوص میزان وام اعطایی ازدواج در سال جاری عنوان کرد: در یک ماهه اخیر سال جاری 16 هزار و 958 فقره وام جمعا به مبلغ 525 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج از طریق بانکها پرداخت شده است.

میرمحمد صادقی گفت: در شش ماهه دوم سال گذشته به دلیل اینکه برخی بانکها نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود، بالای صددرصد بود بانک مرکزی مجبور شد در سامانه، ارایه تسهیلات آنها را غیرفعال کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس بانکهایی که در سامانه می‌توانستند به مردم خدمت ارائه دهند تعداد کمتری بودند و به این دلیل مردم مجبور به ماندن در صف انتظار بیشتری جهت اخذ وام ازدواج بودند اما خوشبختانه با آمارهایی که اکنون در دست داریم پنج بانک ملی، کشاورزی، صادرات، تجارت و ملت نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنها زیر 100 است و بانک مرکزی از فردا با فعال نمودن 3 بانک ملی، کشاورزی و تجارت (علاوه بر بانک‌های صادرات و ملت ) در سامانه، وام ازدواج را به مزدوجین پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه دستورالعمل قبلی در ارایه تسهیلات ازدواج به قوت خود باقی است تاکید کرد: درصورت وجود منابع قرض الحسنه، بانکها می توانند به متقاضیان وام ازدواج تا سقف پنج میلیون تومان اعطا کنند.

میرمحمدصادقی در پایان از برنامه بانک مرکزی جهت کاهش زمان صف انتظار دریافت وام ازدواج خبر داد و افزود: چند بانک خصوصی آموزشهای لازم را فرا گرفتند و به زودی این بانک‌ها نیز به ارائه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خواهند پرداخت.

3 اردیبهشت 1392