h تایید اینترنتی مدارک تحصیلی در سایت mad.msrt.gov.ir - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تایید اینترنتی مدارک تحصیلی در سایت mad.msrt.gov.ir,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تایید اینترنتی مدارک تحصیلی در سایت mad.msrt.gov.ir,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تایید اینترنتی مدارک تحصیلی در سایت mad.msrt.gov.ir

تایید اینترنتی مدارک تحصیلی در سایت mad.msrt.gov.ir

تمام دانش آموختگان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که جهت تأیید مدارک، متقاضی هستند می توانند با مراجعه به سامانه اداره کل خدمات آموزشی دانشجویان داخل به نشانی www.mad.msrt.gov.ir نسبت به انجام مراحل تایید مدارکشان اقدام کنند.

متقاضیان می توانند در این سامانه درخواست و تقاضای خود را ثبت و با استفاده از کد رهگیری مراحل انجام کار را پیگیری کنند.

بر اساس زمان بندی تعیین شده در سامانه، افراد باید اصل مدارک را به یکی از دفاتر پستی سراسر کشور تحویل و پس از انجام فرایند اداری مدارک تایید شده را از مامورین شرکت پست در آدرسی که به هنگام ارائه مدارک اعلام کرده اند، دریافت کنند.

اداره کل دانشجویان داخل وزارت علوم تاکید می کند که آخرین مهلت برای پذیرش حضوری متقاضیان تا 22 اردیبهشت ماه است و از این زمان به بعد مراجعات حضوری پذیرفته نمی شود.

1 اردیبهشت 1392