h نظر شما درباره این دو عکس چیست ؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نظر شما درباره این دو عکس چیست ؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نظر شما درباره این دو عکس چیست ؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نظر شما درباره این دو عکس چیست ؟

نظر شما درباره این دو عکس چیست ؟

نظر شما درباره این دو عکس چیست ؟

نظرتان را درباره این دو تصویر که مربوط به زمانی است که دکتر احمدی نژاد بسیار محبوب بودند در قسمت نظرات بنویسید !

1 اردیبهشت 1392