h اعتقاد به مصلح جهانی در دیگر فرق اسلامی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اعتقاد به مصلح جهانی در دیگر فرق اسلامی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اعتقاد به مصلح جهانی در دیگر فرق اسلامی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اعتقاد به مصلح جهانی در دیگر فرق اسلامی

اعتقاد به مصلح جهانی در دیگر فرق اسلامی

بررسی این مسئله که آیا مذاهب مختلف دین مبین اسلام به وجود یک مصلح جهانی یا به تعبیر شیعیان امام زمان(عج) اعتقاد دارند ؟

ظهور12 » گرچه اسلام در عصر رسول اكرم (ص) بر تمام عالم گسترش پيدا نكرد، ولی :

اولاً: خبر اسلام ودعوت آن به گوش غالب بلاد اسلامي رسيد وشخص رسول اكرم (ص) مردم عالم را به اسلام دعوت نمود.

ثانياً : خود قرآن وشخص پيامبر اكرم (ص) خبر از تحقق اسلام در سطح گسترده ودر تمام روي زمين داده است، نه اينكه مسلمانان بعد از يأس از فراگيري اسلام به اين عقيده روي آورده باشند.

دكتر عبدالجبار شراره مي‏گويد: "آنچه جاي تعجب است اينكه برخي از مدعيان علم ومعرفت از قديم الايام ودر اين زمان درصدد ايجاد تشكيك در جامعه اسلامي برآمده وموجبات تشويش افكار جامعه را فراهم كرده‏اند، واين تنها به جهت قصور فهم آنان از درك اسرار اين عقيده (مهدويت) ومقاصد عالي آن است، ويا اينكه اسباب واغراض ديگري دارند كه ما از آن آگاهي نداريم. از جمله اين افراد، مستشرقين وشاگردان آنانند از قبيل: "جولد زيهر"، "فلهاوزن"، "فان فلوتن"، "مك‏دونالد"، "برنارد لويس"، "مونتگري"، "وات وماسينيون" وديگران از كساني كه از افكار مستشرقين پيروي كرده‏اند، با وجود آنكه ادعاي مسلمان بودن دارند و خوشبختانه هيچ گونه دليل بر مدعاي خود ندارند، بلكه دليل بر خلاف مدعاي آنان دلالت دارد. ونيز برهان آشكار وقطعي بر صحت عقيده مهدويت قائم است، زيرا به طور متواتر ثابت شده كه در آخرالزمان، مهدي (ع) ظهور خواهد كرد، همان گونه كه جماعتي از اهل سنّت از قبيل برزنجي وشوكاني وديگران بر تواتر آن تأكيد دارند...".

عقيده به مهدويت از عقايدي است كه مسلمانان با اختلافات مذهبي كه دارند بر آن اتفاق دارند، وهرگز به مذهب خاصي اختصاص ندارد، زيرا جميع شيعه اماميه، زيديه، مالكي‏ها، حنفي‏ها، شافعي‏ها، حنبلي‏ها ووهابيان بر اين مسأله اتفاق نظر دارند كه شخصي از عترت پيامبر اكرم (ص) قيام كرده وزمين را پر از عدل وداد خواهد كرد، آن گونه كه پر از ظلم وجور شده باشد.

الف. از علماي شيعه

شهيد صدر؛ مي‏فرمايد: "به راستي اعتقاد به حضرت مهدي (ع) به عنوان پيشواي منتظر براي تغيير جهان به جهاني بهتر، در احاديث پيامبر (ص) به طور عموم و در روايات اهل بيت: به طور خصوص آمده است وبه حدي به اين مسئله تأكيد شده كه جاي هيچ شكي را براي انسان باقي نمي‏گذارد...".

شيخ محمد رضا مظفر مي‏فرمايد: " مسئله بشارت به ظهور مهدي (ع) از اولاد فاطمه (س) در آخرالزمان واينكه زمين را از عدل وداد پر مي‏كند بعد از آنكه از ظلم وجور پر شده باشد، از مسائلي است كه به طور متواتر از پيامبر (ص) رسيده است ومسلمانان در كتاب‏هاي روايي خود آنها را نقل كرده اند".

ب. از علمای اهل سنّت

ناصر الدين الباني مي‏گويد: "اما مسئله مهدي، بايد دانسته شود كه درباره خروج او احاديث صحيح بسياري وارد شده است...".

شيخ عبدالمحسن بن حمد العباد مي‏گويد: "همانا كثرت احاديث مهدي (ع) وتعدد طرق آنها واثبات آنها در كتاب‏هاي اهل سنّت به حدي است كه بسيار دشوار به نظر مي‏رسد كه بتوانيم بگوييم حقيقتي ندارند، مگر اينكه كسي جاهل بوده يا اهل جدل باشد، يا دقت در سندهاي آنها نكرده باشد وبر كلام بزرگان اهل علم واقف نباشد...".

شيخ عبدالعزيز بن عبداللَّه بن باز مي‏گويد: "پس امر مهدی (ع) معلوم واحاديث در آن مستفيض بلكه متواتر وتقويت كننده يكديگرند، وجماعتي از اهل علم ادعاي تواتر آنها را نموده‏اند...".

احمد امين مصری با آنكه منكر اصل مهدويت است، ولي اين عقيده را از عقايد مسلّم اهل سنّت مي‏شمارد كه به آن ايمان دارند.

بحث حول المهدي، ص 17/16

حول المهدي (ع)، الباني، مجله التمدن الاسلامي، سال 1371ه

عقيدة اهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، مجله جامعة اسلامية، شماره3

عقائد الاماميه، ص 77

بحث حول المهدي، ص 104/103.

المهدي و المهدوية، ص 110

4 اردیبهشت 1392