h فیلم اختصاصی از لحظه انفجار بمب در بوستون امریکا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فیلم اختصاصی از لحظه انفجار بمب در بوستون امریکا,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فیلم اختصاصی از لحظه انفجار بمب در بوستون امریکا,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فیلم اختصاصی از لحظه انفجار بمب در بوستون امریکا

فیلم اختصاصی از لحظه انفجار بمب در بوستون امریکا

فیلم اختصاصی از لحظه انفجار بمب در بوستون امریکا

ظهور12 : صبح امروز انفجار یک بمب در بوستون امریکا باعث وحشت بسیاری از مردم شد . ویدئویی که در ادامه مشاهده میکنید توسط شرکت کنندگان حاضر در این مراسم دو ماراتن گرفته شده است و این ویدئو تاکنون در هیچ وب سایتی ایرانی منتشر نشده است .

...

دانلود فیلم

27 فروردین 1392