h خبرهای جدید از دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

خبرهای جدید از دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,خبرهای جدید از دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,خبرهای جدید از دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی

خبرهای جدید از دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه حكم نهايي و تائيد شده 37 متهم پرونده فساد بزرگ بانكي براي اجرا به دادستاني تهران ارجاع شده است گفت: اينكه سوال مي شود حكم اعدام 4 متهم رديف اول اين پرونده چه زمانی اجرا می شود بايد گفت كه دادستانی تهران مامور اجراي حكم متهمان است.

متهمان به ترتيب در بسياري از موارد هم به جزاي نقدي و هم حبس و چهار نفر هم به غير از جريمه و رد مال به اعدام محكوم شده است كه به ترتيب بايد اين احكام اجرا شود.

وي در پاسخ به اينكه شما از سوي رئيس قوه قضائيه مامور رسيدگي به پرونده مهدي هاشمی شده ايد وضعيت اين پرونده در چه مرحله اي است پاسخ داد: در مورد اين پرونده من قصد صحبت كردن ندارم و پرونده در هر مرحله اي كه باشد از سوي روابط عمومي قوه قضائيه اطلاع رساني مي شود.

18 فروردین 1392