h رکوردهای ایرانیان در کتاب رکوردهای گینس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رکوردهای ایرانیان در کتاب رکوردهای گینس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رکوردهای ایرانیان در کتاب رکوردهای گینس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رکوردهای ایرانیان در کتاب رکوردهای گینس

رکوردهای ایرانیان در کتاب رکوردهای گینس

در این گزارش شما با رکورد های روپایی با توپ تنیس و شنا در آب های آزاد، با وجود آسیب های احتمالی آشنا می شوید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، هر سال کتاب رکوردهای گینس عجیب و غریب ترین رکورد هایی که در زمینه های مختلف به دست می آیند را ثبت می کند خیلی ها برای ثبت رکورد شان در کتاب گینس خود را به آب و آتیش می زنند اما بعضی دیگر نیز به به طور طبیعی و مادر زاد استعداد دارند و نامشان در این کتاب ثبت می شود.

مهدی حب درویش فوتبالیست جوان ایرانی با شکستن رکورد روپایی سرعتی با توپ، نام خود را در کتاب رکورد های ثبت کرد او در حضور نماینده گینس موفق شد در یک دقیقه ۱۴۴ بار با توپ تنیس رکورد سرعتی روپایی را ثبت کند .

حب درویش برای این رکورد سال ها وقت و پول صرف کرد و خودش در این باره می گوید ساعت ۱۰ و نیم صبح جمعه ۲۵دی ماه سال ۹۰ تلاشم را برای ثبت رکورد آغاز کردم وقتی نماینده گینس گفت اگر بتوانی در یک دقیقه با توپ تنیس بیش تر از ۶۰ تا روپایی بزنی نامت در گینس ثبت خواهد شد من قبلا این کار را با انواع و اقسام اشیا امتحان کرده بودم و برای همین درمدت یک دقیقه ۱۴۴ تا روپایی زدم و نخستین رکورد گینس را به دست آوردم.

4 فروردین 1392