h نظر سید محمد خاتمی درباره غرب در 26 سال قبل - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نظر سید محمد خاتمی درباره غرب در 26 سال قبل,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نظر سید محمد خاتمی درباره غرب در 26 سال قبل,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نظر سید محمد خاتمی درباره غرب در 26 سال قبل

نظر سید محمد خاتمی درباره غرب در 26 سال قبل

نظر سید محمد خاتمی درباره غرب در 26 سال قبل

خبرگزاری فارس به بازخوانی صحبت های جالب محمد خاتمی پرداخت : در سخنانی که از سیدمحمد خاتمی در تاریخ 30 اردیبهشت 1375 در روزنامه سلام منتشر شده بود، اینچنین آمده است: «امروز به جرات می توان گفت در زندگی قومی که عزم تعالی و پویایی کرده است، هیچ تحول کارسازی پدید نخواهد آمد مگر آنکه از متن تمدن غرب بگذرد و شرط دگرگونی اساسی، آشنایی با غرب و لمس روح آن تمدن یعنی تجدد است. کسانی که با این روح آشنا نیستند، هرگز به پدید آوردن دگرگونی سودمند در زندگی خود توانا نیستند.

سوگمندانه اقوامی نظیر ما، هنوز از آن آشنایی محروم هستیم. توسعه به معنای امروزش، میوه یا شاخ و برگ تمدن جدید است. اگر آن تمدن آمده، توسعه هم خواهد آمد و به این معنا سخن کسانی که می گویند ابتدا باید خرد غربی را پذیرفت تا توسعه بیاید، سخن بیراهی نیست و این سخن را کامل کنم که علاوه بر خرد و بینش غرب، باید منش غربی متناسب با این بینش را نیز پذیرفت».

اما امام راحل، آن پیر فرزانه و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گویا وقتی آبان ماه 1362 در جمع مسئولان وزارت ارشاد وقت که خاتمی در راس آنها بود، سخن می گفتند، دقیقا نگران چنین روزی در حیات سیاسی خاتمی بودند که به صراحت فرمودند:«نباید دستمان را پیش دیگران دراز کنیم، تمدن اسلام بر سایر تمدن ها مقدم است»

جمله ای که سیدمحمد خاتمی در فردای روز دیدار با امام (18 آبان 1362)، آن را به عنوان تیتر نخست کیهان برگزید اما گذر زمان ثابت کرد که نه آن روز به آن معتقد بود و نه بعدها به آن وفادار ماند.

برشی از کتاب سودای سکولاریسم (رمزگشایی از زندگی و کارنامه سیدمحمد خاتمی) نوشته سیدیاسر جبرائیلی-انتشارات

28 اسفند 1391