h وزیر کشور کویت : چیزی به نام جاسوس ایرانی در کویت وجود ندارد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وزیر کشور کویت : چیزی به نام جاسوس ایرانی در کویت وجود ندارد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وزیر کشور کویت : چیزی به نام جاسوس ایرانی در کویت وجود ندارد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وزیر کشور کویت : چیزی به نام جاسوس ایرانی در کویت وجود ندارد

وزیر کشور کویت : چیزی به نام جاسوس ایرانی در کویت وجود ندارد

وزیر کشور کویت : چیزی به نام جاسوس ایرانی در کویت وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه الشروق، شیخ «احمد الحمود الصباح» گفت که پرونده باند جاسوسی ایران که اواخر سال 2010 اعلام شد، به طور کامل مختومه شد.

وی تصریح کرد که کویت وجود هیچ جاسوسی به معنای باند را شناسایی نکرده است و ایران برای کویت یک کشور همسایه است و احترام متقابل بین آنها وجود دارد.

برخی منابع کویتی دو سال پیش مدعی شدند که یک باند جاسوسی ایران در کویت شناسایی شده و بازگانان کویتی در حمایت مالی و کمک به اجرای ماموریت این باند برای رصد پایگاه‌های امنیتی و نظامی کویت دست داشتند.

26 اسفند 1391