h رابطه جنسی خانوم وکیل با موکلش در زندان + تصویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رابطه جنسی خانوم وکیل با موکلش در زندان + تصویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رابطه جنسی خانوم وکیل با موکلش در زندان + تصویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رابطه جنسی خانوم وکیل با موکلش در زندان + تصویر

رابطه جنسی خانوم وکیل با موکلش در زندان + تصویر

رابطه جنسی خانوم وکیل با موکلش در زندان + تصویر

کمیسیون بررسی صلاحیت قضایی میگوید او با موکل 25 ساله خود در اتاقی که جهت ملاقات حضوری برای بررسی پرونده این متهم در زندان برای آنان در نظر گرفته شده بود اقدام به برقراری رابطه جنسی کرده است.

شنیده میشود که رابطه آنها حتی بعد از محکوم شدن این متهم به زندان همچنان ادامه داشته است و همین مسئله باعث مشکوک شدن نگهبانان زندان و نهایتا بر ملا شدن این رابطه شده است.

این زن 20 روز وقت دارد تا توضیحی برای این کار به شورای بررسی صلاحیت ارائه دهد اما او همچنان به سکوت خود ادامه داده است. او به طور رسمی متهم به نقض 4 قانون حرفه ای در زمینه قضاوت است که از آن جمله میتوان به وارد شدن به زندگی خصوصی موکل ، ایجاد رابطه خارج از مسائل حرفه ای با موکل را نام برد.

اگر اتهام وی اثبات شود او به صورت مادام العمر از هردو حرفه خود یعنی وکالت و قضاوت منع خواهد شد.وی در سال 1986 از دانشگاه حقوق والپرازو امریکا فارغ التحصیل شد.

25 اسفند 1391