h ویژه نامه های خودجوش با محوریت هاشمی رفسنجانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ویژه نامه های خودجوش با محوریت هاشمی رفسنجانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ویژه نامه های خودجوش با محوریت هاشمی رفسنجانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ویژه نامه های خودجوش با محوریت هاشمی رفسنجانی

ویژه نامه های خودجوش با محوریت هاشمی رفسنجانی

ویژه نامه های خودجوش با محوریت هاشمی رفسنجانی

همه ساله روزهاي آخر اسفند ماه، بازار ويژه نامه هاي نوروزي روزنامه ها گرم است اما آنچه بيش از هميشه در ويژه نامه هاي امسال به چشم مي آيد، حجم قابل توجه پرداختن روزنامه هاي نزديك به فتنه گران به "هاشمي رفسنجاني" است.

رجانیوز نوشت : روزنامه اعتماد با انتشار عكس ايام جواني هاشمي رفسنجاني و همسرش و عنوان "منتشر نشده هاي يك خاندان" به روي دكه هاي روزنامه فروشي رفته است. در اين ويژه نامه دست نوشته هايي نيز از عفت مرعشي همسر هاشمي منتشر شده است.

روزنامه شرق نيز با اختصاص دادن عكس روي جلد وي‍ژه نامه خود به هاشمي رفسنجاني، به گفتگو با وي پرداخته است. در بخش ديگري از اين ويژه نامه نيز با فاطمه هاشمي رفسنجاني گفتگو شده است.

تلاش ويژه نامه هاي اجاره اي براي زنده نگه داشتن هاشمي رفسنجاني در ميان مردم و تطهير عملكرد وي و خانواده اش طي سالهاي اخير، رويكردي سوخته است كه ديگر در ميان مردم خريداري ندارد.

توجه غير طبيعي و ناشيانه اين رسانه ها به شخصيتي كه طي سالهاي گذشته وي را "عاليجناب سرخپوش" مي ناميدند، نشان مي دهد انزواي سياسي- اجتماعي اين جريان در ميان توده هاي مردم تا چه اندازه پيش رفته است.

جريان اصلاحات كه روزگاري صاحب دو قوه مقننه و مجربه در كشور بود، اين روزها بواسطه اقدامات هنجارشكنانه و افراطي موسوي و كروبي در سال 88 تا جايي پيش رفته است كه براي حضور در انتخابات رياست جمهوري پيش رو نيز با چالش هاي جدي روبروست و چاره اي جز توسل به هاشمي رفسنجاني كه در سالهاي حاكميت دوم خرداد آماج حملات اين جريان بود، ندارد.

از طرف ديگر هاشمي رفسنجاني نيز سرنوشتي مشابه دارد، وي كه در كارنامه سياسي خود رياست مجلس،‌ رياست جمهوري، رياست مجلس خبرگان و ... را ثبت كرده است،‌ اين روزها تنها با تكرار مكررات هميشگي اش و بيان صحبت هايي كه در ميان مردم خريداري ندارد، هر از چندگاهي به تيتر يك رسانه هايي تبديل مي شود كه در سالهاي نه چندان دور، تقابل جدي با آنها داشت.

هاشمي كه در دوران رياست جمهوري خود از طرف جناح چپ و اصلاح طلبان امروز به خفقان، ديكتاتوري و .... متهم مي شد، اين روزها از انتخابات آزاد، آزادي بيان و موضوعاتي صحبت مي كند كه مورد استقبال اين قبيل رسانه ها قرار مي گيرد.

در همين باره توجه به اظهارات محمدعلی ابطحی رييس دفتر محمد خاتمی درباره نوع برخورد اصلاح طلبان با هاشمی رفسنجانی كه در شهريور ماه سال 86 در گفتگو با سايت جهان راهگشاست :

« من آقای هاشمی را نه اصلاح طلب می دانم نه اصولگرا. آقای هاشمی یک مبنایی دارد که بر اساس آن عمل می کند و هر جا منافعش در آن مبنا اصولگرایی باشد از اصولگرا ها حمایت می کند و هرجا منافعش اصلاح طلبی باشد از اصلاح طلب ها حمایت می کند. در طول این سالیان بعد از انقلاب، هم مخالفت ها و فشارهای زیادی از سوی آقای هاشمی علیه اصلاح طلب ها دیده شده هم حمایت...آقای هاشمی هیچ وقت محور اصلاحات نبوده...آقای هاشمی یک شخصیت بسیار قدرتمند در ساختار قدرت کشور است و رفتار آقای احمدی نژاد به گونه ای بوده که آقای هاشمی را درمقابل خودش قرار داده. خوب طبیعتا اینجا فرصت بسیار خوبی برای اصلاح طلبان فراهم شده که از این موقعیت و پتانسیل آقای هاشمی استفاده کنند... این یک سیاست عملگرایانه است که اصلاح طلب ها الان از آقای هاشمی حمایت می کنند و من کاملا" با این نوع سیاست عملگرایی موافقم و معتقدم درمقطع کنونی نباید هیچ اصلاح طلبی با آقای هاشمی برخورد تقابلی داشته باشد.

در سیاست هیچ چیزی آرمانی نیست. ممکن است در حوزه سیاست کسی آرمانی حرف بزند اما همین آرمانی حرف زدن ها هم یکی از وسایل پیشرفت کار این فرد است نه واقعیت اعتقاداتش! به همین دلیل من عمل گرایی را خیلی ترجیح می دهم ... من به یک سری اصول پایبندم اما برای پیشبرد این اصول از امکانات و شیوه های مختلف استفاده می کنم ... برای ما مهم این است که به اصولمان برسیم ولی از راه های مختلف می توانیم به این اصول برسیم؛ یک روز با کمک آقای هاشمی و یک روز هم بدون کمک آقای هاشمی. یک روز با کمک افراطیون، یک روز هم بدون کمک افراطیون... »

گفتني است با توجه به عيان شدن نوع سياست ورزي دوگانه اصلاح طلبان نسبت به هاشمي رفسنجاني و بالعكس، توده هاي مردم نيز نسبت به اين جريان بي تفاوت عمل مي كنند، شايد باقي ماندن تعداد قابل توجهي از ويژه نامه های مورد اشاره بر دكه های روزنامه فروشی با گذشت چند روز از انتشار آنها، بهترين شاهد مثال در اين باره باشد.

25 اسفند 1391