h اینترنت ملی ارزان و پرسرعت/اینترنت جهانی پابرجاست - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اینترنت ملی ارزان و پرسرعت/اینترنت جهانی پابرجاست,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اینترنت ملی ارزان و پرسرعت/اینترنت جهانی پابرجاست,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اینترنت ملی ارزان و پرسرعت/اینترنت جهانی پابرجاست

اینترنت ملی ارزان و پرسرعت/اینترنت جهانی پابرجاست

دبیر شورایعالی فضای مجازی با اعلام تغییر سیاستها و روشهای عملیاتی شدن پروژه اینترنت ملی در کشور گفت: در تعریف جدیدی از این پروژه به دنبال آن هستیم که با ورود یک تعداد اپراتور جدید و حمایت دولت بتوانیم میان ترافیک خارجی و ترافیک داخلی روی شبکه اینترنت برای کاربران تفاوت قائل شویم که در این راستا سرعت دسترسی کاربران داخل کشور به اطلاعات داخلی نسبت به ترافیک فعلی اینترنت، افزایش چشمگیری خواهد یافت. به گزارش فارس، مهدی اخوان بهابادی با اشاره به مسئولیتهای شورایعالی فضای مجازی از حیث سیاستگذاری، تصمیم گیری و راهبری و نظارت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها مسئولیت اجرایی برخی از امور را در این حوزه عهده دار است و با این تعریف تداخلی در اجرای امور میان این وزارتخانه و شورایعالی پیش نخواهد آمد.

تعیین تکلیف پروژه های ملی وزارت ارتباطات

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد تکلیف پروژه هایی که تا روی کار آمدن این شورایعالی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاستگذاری شده و بعضا نام ملی گرفته بود به مهر گفت: پروژه ها و طرح های کلان فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت؛ در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظایفی دارد که با روال قبلی در حال انجام آن است اما به طور قطع چنانچه راجع به این پروژه ها تصمیم گیری متفاوتی در مرکز فضای مجازی اتخاذ شود از آن لحظه به بعد براساس تصمیمات جدید عمل و اجرا خواهد شد؛ با این وجود تا لحظه ای که تصمیم جدید اعلام نشده این پروژه ها با همان برنامه های قبلی ادامه خواهد یافت.

قیمتگذاری و سرعت متفاوت برای اینترنت کاربران خانگی

اخوان با تاکید براینکه با این مدل جدید بحث قیمتگذاری و سرعت متفاوت در اینترنت کاربران خانگی احساس می شود در مورد زمان بندی اجرای این طرح افزود: این امر بستگی به این موضوع دارد که اپراتورهای ارتباطی طی چه زمان بندی بتوانند این طرح را داخل کشور پیاده سازی کنند؛ براین اساس با اپراتورهای فعلی مذاکراتی صورت خواهد گرفت و در صورت نیاز از اپراتورهای جدیدی که وارد میدان شوند نیز استفاده خواهیم کرد.

اپراتور اینترنت ملی می آید

وی به مهر گفت: حداقل چیزی که می توانیم هم اکنون اعلام کنیم این است که یک اپراتور به عنوان CDN پروایدر در کشور تعریف می‌شود و از زمانی که پروانه فعالیت دریافت کند می تواند کار خود را نیز آغاز کند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: پروانه این اپراتور آماده شده اما زمان انتخاب اپراتور از طریق مزایده یا هر سیکل دیگری اعلام می شود.

محدودیت سرعت اینترنت خارجی را برنمی داریم

دکتر اخوان در مورد سیاستهای شورایعالی فضای مجازی برای رفع محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه نیز گفت: فعلا برنامه ای برای رفع محدودیت سرعت اینترنت خارجی نداریم.

6 اسفند 1391