h اتفاقی دیده نشده در برنامه اينجا ايران + فیلم - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اتفاقی دیده نشده در برنامه اينجا ايران + فیلم,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اتفاقی دیده نشده در برنامه اينجا ايران + فیلم,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اتفاقی دیده نشده در برنامه اينجا ايران + فیلم

اتفاقی دیده نشده در برنامه اينجا ايران + فیلم

روز 22 بهمن از حضور ميليوني مردم در خيابانها به ويژه خيابانهاي تهران بسيار شادمان شده بوديم و غرق در خوشحالي و شور و شعف بوديم كه چگونه يكبار ديگر عليرغم بي بصيرتي برخي خواص، مردم ایران با بصيرت و موقع شناسی و حضور چشمگير خود دشمنان نظام را ناكام گذاشتتند .

در میان این حماسه اتفاق ويژه اي در یک برنامه زنده تلویزیونی به نام "اينجا ايران" افتاد كه دیدن این لحظات ناب خالی از لطف نیست .

عزت و عظمت خانواده شهدا در این شب به تصویر کشیده شد، پدر و مادر شهيدان خالقي پور در برنامه حضور داشتند كه وقتي مادر اين سه شهيد لب به سخن گشود ،آنچنان فضا معنوي شد كه رسالت بوذري مجري با تجربه برنامه نتوانست جلوي خود را بگيرد و در حالي كه چشمانش پر از اشك شده بود و بغض گلويش را مي فشرد با صدايي لرزان افتخار خود را بوسيدن دست پدر شهيد دانست و خم شد و دستان پدر شهيدان خالقي پور را بوسيد.

دانلود فیلم

  در نيمه برنامه هنگامي كه نوبت به رضا ايرانمنش نماينده جامعه هنري استان تهران رسيد گفت من به رسالت بوذري كه دست پدر شهيد را بوسيده است حسودي ام مي شود و هميشه گفته ام كه ما خاك پاي پدران و مادران شهدا هستيم چرا كه اگر شهدا نبودند نه ايراني بود و نه ناموسي و نه وطني و سپس با گفتن اين جمله كه من نمي دانم برنامه شما خراب مي شود يا نه، اما من بايد پاي پدر شهيد را بوسه بزنم روی زمین نشست و پاهای پدر شهیدان خالقی پور را بوسید .

دانلود فیلم

در انتهاي برنامه هنگامي كه مجري از ميهمانان خواست هر كدام يك جمله بگويند حميد سوريان قهرمان ملي كشورمان در المپيك 2012 که با پرچم سه رنگ ايران دور افتخار زده بود گفت :اين عقده در گلوي من مانده و من هم بايد به نمايندگي از جامعه ورزشي بوسه بردستان پدر شهيد بزنم و اين اقدام زيبا را جلوي دوربين و در برنامه زنده اينجا ايران به يادگار گذاشت .

دانلود فیلم

26 بهمن 1391