h عکسهای منتشرشده از شهید حسن شاطری - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکسهای منتشرشده از شهید حسن شاطری,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکسهای منتشرشده از شهید حسن شاطری,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکسهای منتشرشده از شهید حسن شاطری

عکسهای منتشرشده از شهید حسن شاطری

عکسهای منتشرشده از شهید حسن شاطری

شهید حسن شاطری رئیس هیئت ایرانی ستاد بازسازی لبنان

26 بهمن 1391