h یاران احمدی نژاد رنگ انتخاباتی خود رامشخص کردند - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

یاران احمدی نژاد رنگ انتخاباتی خود رامشخص کردند,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,یاران احمدی نژاد رنگ انتخاباتی خود رامشخص کردند,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,یاران احمدی نژاد رنگ انتخاباتی خود رامشخص کردند

یاران احمدی نژاد رنگ انتخاباتی خود رامشخص کردند

به نوشته ظهور12 به نقل از اروم نیوز ،  از انتخابات ذوره گذشته بود که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری به تبعیت از شیوه تبلیغاتی برخی کشورهای دیگر برای خود رنگ انتخاباتی قرار دادند تا هوادارانشان با رنگ های سبز و آبی فیروزه ای وارد خیابانها شوند. هرچند که از رهگذر این شیوه تبلیغاتی غیر بومی، فتنه سبز راه افتاد اما برخی رفتارهای افراد در معرض کاندیداتوری برای انتخابات سال آینده، نشان از ادامه همان شیوه دارد. در اولین اقدام، میتینگ انتخاباتی محسن رضایی بود که در چند روز قبل برگزار شد و برخی هواداران وی با رنگ آبی فیروزه ای در مراسم حاضر شدند تا تکراری باشد بر ادامه شیوه تبلیغات انتخاباتی وی از سال ۱۳۸۸. روز گذشته نیز سایت روزنامه ایران از رنگ انتخاباتی کاندیدای احتمالی دولت پرده برداری کرد. این سایت، خبری را روی خروجی خود قرار داد با تیتر "کت مغز پسته ای مشایی" که محتوای خبر، تنها تعدادی از عکسهای حضور مشایی در جشنواره فجر بود که با کت معمولی مغز پسته ای در مراسم حاضر شده بود.

هرچند که این سایت توضیحی درباره علت این تیتر و برجسته کردن رنگ کت مشایی ارائه نکرده است اما به نظر می رسد با توجه به تصمیم جدی وی برای حضور در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ، تبلیغات انتخاباتی وی رنگ مغز پسته ای بگیرد.

16 بهمن 1391