h نشست خبری احمدی نژاد با رسانه های خاص - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نشست خبری احمدی نژاد با رسانه های خاص,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نشست خبری احمدی نژاد با رسانه های خاص,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نشست خبری احمدی نژاد با رسانه های خاص

نشست خبری احمدی نژاد با رسانه های خاص

نشست خبری احمدی نژاد با رسانه های خاص

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری قصد دارد بعد از نشست امشب هیئت دولت، با تعدادی از خبرنگاران گفت‌وگو کند.

ریاست جمهوری فقط از خبرنگاران ایرنا، ایسنا و واحد مرکزی خبر برای پوشش این برنامه دعوت کرده است.

15 بهمن 1391