h تلاش 36 ساعته جوان ایرانی برای شکستن رکورد گینس + تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تلاش 36 ساعته جوان ایرانی برای شکستن رکورد گینس + تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تلاش 36 ساعته جوان ایرانی برای شکستن رکورد گینس + تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تلاش 36 ساعته جوان ایرانی برای شکستن رکورد گینس + تصاویر

تلاش 36 ساعته جوان ایرانی برای شکستن رکورد گینس + تصاویر

به نوشته ظهور12 : تلاش سعید فخاری نوجوان ایرانی که برای ثبت رکورد بیشترین روپایی در دنیا تلاش میکنید .

بستگان سعید فخاری در مراسم ثبت رکورد 34 ساعت روپایی برای شکستن رکورد گینس

حضور مادر سعید فخاری در مراسم ثبت رکورد 34 ساعت روپایی برای شکستن رکورد گینس

سعید فخاری در حال بوسیدن قرآن جیبی در مراسم ثبت رکورد 34 ساعت روپایی برای شکستن رکورد گینس

تشویق تماشاچیان در مراسم ثبت رکورد 34 ساعت روپایی توسط سعید فخاری برای شکستن رکورد گینس

مربی سعید فخاری در مراسم روپایی برای شکستن 34 ساعت رکورد گینس

10 بهمن 1391