h کدام اسم ها در ایران محبوب تر هستند ؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کدام اسم ها در ایران محبوب تر هستند ؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کدام اسم ها در ایران محبوب تر هستند ؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کدام اسم ها در ایران محبوب تر هستند ؟

کدام اسم ها در ایران محبوب تر هستند ؟

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: از بدو تاسیس ثبت احوال کشور که بیش از 93 سال از آن می گذرد محمد، علی، حسین، مهدی، رضا، فاطمه، زهرا، مریم و معصومه بیشترین نام انتخابی ایرانیان بوده است.

به گزارش مهر، محمد ناظمی اردکانی روز شنبه در سومین همایش مهندسی نام و فرهنگ نام گزینی در مرکز آموزش ثبت احوال افزود: پژوهش نشان می دهد رسانه ملی، تریبونهای مختلف و سپس والدین و بزرگان یک خانواده و یک قوم در تعیین یک نام نیکو نقش مهمی داشته اند.

به گفته وی، در کشورها و قومیتهای مختلف فرهنگ انتخاب نام و نام خانوادگی نشانه تابعیت، مذهب و صفات بارز یک فرد است که از این طریق می توان به خصوصیات فردی شخص دست یافت.

ناظمی اردکانی اظهار داشت: نامها، فرهنگهای مختلف جوامع را برای ما به تصویر می کشد و نمادها و شخصیتها به عنوان الگو در جامعه مورد توجه قرار می گیرند.

7 بهمن 1391