h تصاویری مردی که 7 زن دارد ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویری مردی که 7 زن دارد !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویری مردی که 7 زن دارد !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویری مردی که 7 زن دارد !

تصاویری مردی که 7 زن دارد !

تصاویری مردی که 7 زن دارد !

"تريسي شارپ" به همراه همسر و 6 زن ديگر او در يک مزرعه زندگي ميکرد.او ميگويد حسادت به شدت در ميان اين زنان رايج بود و اين خانم 46 ساله نهايتا تصميم گرفت در سال 2010 آن خانه را ترک کرده و به همراه فرزندانش به تنهايي در خانه اي ديگر زندگي کند.

او ميگويد از اينکه شوهرش را با 6 زن ديگر تقسيم کرده بود مشکلي نداشته است . او عاشق همسر خود بوده و با تلاش فراوان در مزرعه و کار در کنار ديگران سعي داشت زندگي اش را حفظ کند.

اما نهايتا انزوا ، حسادت بيش از حد زنان به يکديگر و تنهايي باعث شد او تصميم بگيرد شوهرش را رها کند.

اين زن 46 ساله ميگويد : اين مرد مثل يک پادشاه بر زنان حکمراني ميکرد اما زنان به صورت مداوم در حال درگيري و مشاجره با يکديگر بودند . 6 روز در هفته کار ميکردند و فقط ماهانه 30 پوند به عنوان خرجي از همسر خود دريافت ميکردند.

او دومين همسر اين مرد است و در سال 1998 ازدواج کرده اند. اين مرد 12 فرزند از 7 همسر خود دارد.و گفتني است که طبق گزارشات هيچکدام از اين ازدواجها رسمي و قانوني نيست.

اين زنان در يک مزرعه بزرگ 675 هزار پوندي زندگي ميکنند . خانم شارپ ميگويد: احساس ميکردم در يک خانه جهنمي دچار طلسمهاي شيطاني شده ام براي همين تصميم گرفتم خود را نجات دهم . اگرچه زندگي در اين شرايط سخت بحران اقتصادي واقعا مشکل است اما اين آرامش را به بودن در کنار ديگر زنان همسرم ترجيح ميدهم.

4 بهمن 1391