h یکی از سران فتنه از عسگر اولادی تقدیر کرد ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

یکی از سران فتنه از عسگر اولادی تقدیر کرد !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,یکی از سران فتنه از عسگر اولادی تقدیر کرد !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,یکی از سران فتنه از عسگر اولادی تقدیر کرد !

یکی از سران فتنه از عسگر اولادی تقدیر کرد !

یکی از سران فتنه از عسگر اولادی تقدیر کرد !

محمد خاتمی در دیدار با اعضای سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام (ره) از مواضع اخیر حبیب‌الله عسگر اولادی تشكر كرد.

به گزارش ایلنا، رییس دولت اصلاحات گفت: من تشکر می‌کنم از بعضی شخصیت‌های متین و با سابقه‌ای که شجاعت می‌کنند در این موقعیت دم از نزدیکی دل‌ها به همدیگر می‌زنند و از این نفرت‌افکنی موجود جلوگیری می‌کنند. می دانم هزینه هم می‌پردازند. اما این نشانه ایمانشان و ظرفیت آنها است که این کار را می‌کنند چراکه این کار کار درستی است.

رییس دولت اصلاحات ادامه داد: ما باید تجدیدنظر کنیم و به خاطر آن خطر بزرگ که احتمالش هرچه باشد، محتملش بسیار قوی است، به سوی همدلی برویم. کسانی که منطقی تر فکر می‌کنند و به مصالح ملی بهتر می‌اندیشند، ولو اینکه نظریات متفاوتی دارند می‌توانند دل‌ها را به هم نزدیک کنند.

4 بهمن 1391