h دختر مجردی که در BBC فارسی مادر شد ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دختر مجردی که در BBC فارسی مادر شد !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دختر مجردی که در BBC فارسی مادر شد !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دختر مجردی که در BBC فارسی مادر شد !

دختر مجردی که در BBC فارسی مادر شد !

دختر مجردی که در BBC فارسی مادر شد !

گوینده بخش خبری بی بی سی فارسی چهارشنبه 28دسامبر (7دی) گفت: «یکی از "مادرانی" که در اعتراض به بازداشت فرزندان خود، در پارک لاله تهران بست می نشستند، بازداشت شد. "ژیلا کرم زاده" بهمن ماه سال 88 بازداشت و حدود یک ماه زندانی شد و دادگاه بدوی در فروردین ماه او را به چهار سال زندان محکوم کرد.

خانم کرم زاده، زمانی که برای گرفتن گذرنامه به اداره گذرنامه مراجعه کرده بود، دستگیر و برای اجرای محکومیت به زندان منتقل شد.» خدیجه مقدم (فعال فمینیست) که به عنوان مطلع و برای اعلام همبستگی با زن بازداشت شده، با تلویزیون فارسی بی بی سی ارتباط تصویری برقرار کرده بود، سخنان جالب توجهی را بر زبان آورد.

وی در معرفی ژیلا کرم زاده عنوان کرد: «دلم می خواهد این را بگویم که ایشان یک شاعر جوان دلسوزی است که حتی ازدواج نکرده و خودش مادر نیست(!) ولی به قدری متعهد است که همه بچه های ایران را فرزند خودش می داند.!!» به نظر می رسد دست اندرکاران بنگاه سخن پراکنی انگلیس، فرصت کافی برای توجیه کردن منبع مطلع خود نداشته اند و فراموش کرده اند اظهارات وی را پیش از مصاحبه، چِک کنند.

4 بهمن 1391