h نرخ رسمی غذا دانشجویان دانشگاه ازاد اعلام شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نرخ رسمی غذا دانشجویان دانشگاه ازاد اعلام شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نرخ رسمی غذا دانشجویان دانشگاه ازاد اعلام شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نرخ رسمی غذا دانشجویان دانشگاه ازاد اعلام شد

نرخ رسمی غذا دانشجویان دانشگاه ازاد اعلام شد

به گزارش ایسنا، محمودرضا اسفندیار با اعلام اینکه نرخ رسمی غذای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 400 تومان است اظهار کرد: علیرغم داشتن مجوز برای افزایش قیمت غذای دانشجویان از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و همچنین افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه ها، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در راستای رفاه حال دانشجویان با هرگونه افزایش قیمت در این زمینه مخالفت کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت غذای دانشجویی برای دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت علوم بین 700 تا 1200 تومان اعلام شده است، اما نرخ رسمی غذای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 400 تومان است.

9 دی 1391